5. Het verhaal van Meneer Boek - lesboek

Het verhaal van Meneer Boek - Lesboek

Meneer Boek gaat iedere week naar de bibliotheek om er een nieuw boek te halen. Hij is altijd op zoek naar nieuwe verhalen, vooral over feesten. Hij leest over hun geschiedenis en hun betekenis. Met die schatten die hij ontdekt in de boeken, geeft hij de feesten diepgang. Op zijn geheel eigen wijze draagt Meneer Boek iets bij aan een leukere wereld. Zijn verhalen worden begrepen door kinderen vanaf 5 jaar.
De aanknopingspunten voor een kringgesprek in het lesboek nodigen uit tot een dieper gesprek over wat Meneer Boek ons wil zeggen. De suggesties om zelf te beleven wat Meneer Boek meemaakt helpen ons om de wereld een beetje leuker te maken. In het lesboek zit een toelichting op hoe elk feest ontstaan is en worden de bouwstenen uitgelegd voor als het feest gevierd gaat worden in de klas. Dit lesboek is inspirerend voor leerkrachten, maar ook inspirerend voor ouders die hun kinderen het prentenboek Meneer Boek voorlezen en met hun kinderen willen doorpraten over wat Meneer Boek aanreikt. Het lesboek is ook geschikt voor programma’s van bibliotheken en buurthuizen.


 Meer informatie zie lespakket.

Tekst en tekeningen: Clémence Leijten & Joris Leijten
Vormgeving:Joris Leijten
Uitgave: Joleijt, educatieve producten, Nijmegen 2018

Softcover boek/ liggend, 136 pagina's, cover 300 gram, binnenwerk 90 gram, wire-O, zwart/wit. 

€ 16,00 (Inclusief BTW) + € 5,00 porto

Het prentenboek Meneer Boek en Lesboek Het verhaal van meneer Boek  samen besteld is totaal € 30,00 (Inclusief BTW) + € 5,00 porto